Premi Gaudí de Poesia i Narració Curta

Acto de Entrega de los Premios Gaudí de Poesía y Narración Corta 2004


Acto de Entrega de los Premios Gaudí de Poesía y Narración Corta 2003HAZTE SOCIO!!!
Regístrate aquí si quieres que te avisemos vía e-mail de las actualizaciones


III Premi Gaudí de Poesia i Narració Curta 2005


Tercera edició

En el seu afany per dinamitzar la cultura i difondre la vida i obra d'Antoni Gaudí, l'associació Gaudí & Barcelona Club d'Internet convoca el III Premi de Poesia i Narrativa Curta Gaudí 2005.

BASES DEL PREMI GAUDÍ DE POESIA I NARRACIÓ CURTA 2005

 1. Les obres presentades hauran de tenir una temàtica gaudiniana.
 2. S'estableixen dues categories: prosa i poesia.
 3. Les obres han de ser originals, escrites en català, castellà o anglès. Poden anar acompanyades d'il·lustracions, fotografies o caricatures. Els autros han de ser majors de 18 anys.
 4. L'extensió dels treballs serà:
  Per a poesia: un màxim de 3 folis.
  Per a narrativa: de 6 a 20 folis: de 3.500 a 11.600 paraules

  En ambdós casos, els treballs hauran de presentar-se en lletra Arial , cos 12 , a doble espai.
 5. Les obres hauran de presentar-se abans del 31 de març de 2005 a:

  Gaudí & Barcelona Club
  c/ Còrsega, 366. 3r. - 08037 Barcelona
  e-mail: news@gaudiclub.com

  Els treballs poden enviar-se a través de correu electrònic, per correu certificat o personalment, en disquet o en paper. En aquest últim cas, per quintuplicat.
 6. Els treballs es presentaran amb un pseudònim, acompanyats d'un sobre tancat amb el títol i el pseudònim i, a dins, el nom, adreça, e-mail i telèfon de l'autor. En cas de ser enviats per correu electrònic, aquestes dades s'hauran d'adjuntar en un arxiu a part.
 7. Cada autor pot presentar un màxim de dos treballs.
 8. El jurat podrà declarar deserts els premis, concedir accèssits i està facultat per interpretar aquestes bases i decidir tot allò que no s'hi hagi previst.
 9. No es retornaran els treballs presentats.
 10. Els textos premiats quedaran en propietat de l'associació Gaudí & Barcelona Club, que es reserva el dret de publicar-los a la seva pàgina web o en la forma que cregui més oportuna.
 11. La presentació dels originals suposa la íntegra acceptació d'aquestes bases i condicions generals, així com dels drets i obligacions que es derivin d'elles.
 12. El jurat, integrat per personalitats rellevants del món gaudinià i de la cultura, es farà conèixer oportunament.
 13. S'estableixen un primer, un segon i un tercer premi per a cada categoria:

  PRIMERS PREMIS
  Tour en helicópter pel cel de Barcelona
  Drac gran de ceràmica amb peanya
  Lot de llibres
  CD-Rom de Gaudí i les seves obres
  Carnet Amic del Temple
  Punt de llibre de la Càtedra Gaudí Bolígraf Gaudiclub

  SEGONS PREMIS
  Drac mitjà de ceràmica amb peanya
  Tour a la cripta Güell i Torre Els Dracs
  Lot de llibres
  CD-Rom de Gaudí i les seves obres
  Carnet Amic del Temple
  Punt de llibre de la Càtedra Gaudí
  Bolígraf i bloc de notes Gaudiclub
  Samarreta Gaudiclub

  TERCERS PREMIS
  Drac de ceràmica
  Lot de llibres
  CD-Rom de Gaudí i les seves obres
  Carnet Amic del Temple
  Punt de llibre de la Càtedra Gaudí
  Bolígraf Gaudiclub

  ACCÈSSITS
  Drac de ceràmica
  Un llibre
  CD-Rom de Gaudí i les seves obres
  Passi gratuït per al Temple de la Sagrada Família
  Bolígraf Gaudiclub
 14. Els premis s'atorgaran coincidint amb la festivitat de Sant Jordi, Dia del Llibre. Els guanyadors seran informats per e-mail prèviament, perquè, si així ho volen, puguin assistir personalment a recollir el premi.[ top | Homepage ]