REFLEXOS
INTERNACIONALS
DE GAUDÍ

Mostra de treballs dels socis del Gaudí &
Barcelona Club inspirats en les obres de
l'arquitecte de la Sagrada Família

Temple de la Sagrada Família
Claustre de Montserrat
23 Octubre 2003 - 17 Gener 2004

 

Presentacions
Eduard Solé. President de l'Associació Gaudí & Barcelona Club

Joan-Jordi Bergós. President-delegat de la Junta Constructora
del Temple de la Sagrada Família

Organitza
Gaudí & Barcelona Club
Comissari de l'exposició: Josep Giralt
www.gaudiclub.com

Col·labora
Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família
www.sagradafamilia.org

Patrocina
Mútua d'Advocats de Catalunya
mutua@mutua-advocats.com

Index >>

sitemap