sitemap

sitemap

Antoni Gaudí (1852-1926)

Gaudí gran treballador

A finals del segle XIX, Barcelona estava en un moment creixent gràcies a la indústria tèxtil, als rics els agradava estar voltats d'artistes, intelectuals i famosos, i la burgesia gaudia d'un gran prestigi. Aqeust va ser un bon "caldo de cultiu" per al jove arquitecte que veié com s'obrien davant seu nombroses portes per tal de realitzar els seus projectes. De totes maneres, Gaudí mai va renunciar al contacte amb les classes obreres menys afavorides, de les quals ell provenia. No és d'extranyar, doncs, que el primer gran projecte que va realitzar fos l'allotjament dels treballadors d'una fàbrica, la Cooperativa Mataronense. El projecte havia d'aportar una millor qualitat de vida als treballadors, però el projecte de Gaudí era massa avançat d'idees i tan sols se'n va construir una nau de la fàbrica i un quiosc. L'arquitecte es va desenganyar una mica però la presentació d'aquest mateix projecte a l'Exposició Universal de París de 1878 li va suposar l'inici de la fama. Allà també hi presentà una vitrina per exposar guants de confecció del comerç d'Esteve Comella i gràcies a aquest fet va conèixer a qui seria un dels seus millors amics i mecenes de les seves obres, Eusebi Güell.

Després de l'exposició va decorar la Farmàcia Gibert, col·laborà amb l'arquitecte Martorell en diversos encàrrecs i projectà el pavelló de caça pel senyor Güell, tot i que no es va arribar a construir mai.

La seva relació amb l'arquitecte Martorell li va permetre encarregar-se de la direcció de la que seria l'obra de la vida, la Sagrada Família. Els inicis d'aquesta obra van ser dirigits per Frances de Paula del Villar, antic professor deGaudí, que es va oferir voluntari per realitzar les idees de Josep Bocabella, fundador de l'"Asociación de Devotos de San José". Martorell formava part de la junta del Temple i va dicutir amb del Villar sobre els materials que s'haurien d'utilitzar per fer els pilar i sense arribar a un acord, del Villar dimití. Bocabella va oferir el lloc a Martorell el qual, a causa de la situació, va refusar l'oferta i proposà el seu jove ajudant, Gaudí, que va ser acceptat immediatament.

El 1883 Gaudí va prendre oficialment la direcció de l'obra a la qual va dedicar 43 anys de la seva vida.

El mateix any va rebre l'encàrreg de Manuel Vicens per construir una casa, al carrer de Sant Gervasi, actualment de les Carolines, on l'ús de la ceràmica no preocupava i els detalls que recorden les plantes de la zona es deixen veure per tot l'edifici. També se li va encomanar la construcció de la caseta "El Capricho" a Comillas, per al cunyat del Marquès de Comillas.

Algunes de les següents obres que va fer van ser el Palau Güell i el Palau Episcopal d'Astorga. Al primer, situat al carrer Nou de la Rambla de Barcelona, el senyor Güell confià totalment en les idees agosarades i innovadores de Gaudí i va quedar definitivament meravellat per la genialitat del seu amic. El segon va ser un encàrreeg d'un altre amic seu, el Bisbe Grau, que li demanà que reconstruís el Palau Episcopal que es va incendiar. Gaudí, entusiamsmat, li va demanar fotografies i llibres per tal de conèixer millor la zona i ajustar-se a les característiques del lloc.

Uns clients d'Eusebi Güell van aprofitar la presència de Gaudí a Astorga per demanar-li que construís una casa a una cèntrica plaça de Lleó. La construcció, que sovint rebia crítiques per semblar poc estable, té aspecte monumental y medieval, i reb el nom de "Casa Botines".

Mentre s'encarregava dels palaus, va fer també el pavelló de la companyia Transatlàntica de l'Exposició Universal de Barcelona de 1888 i va rebre un altre encàrreg relacionat amb l'Església, el col·legi de les Teresianes.

El 1898 es va iniciar la construcció de l'església de la Colònia Güell amb la col·locació de la primera pedra, tot i que finalment només se'n va construir la cripta. Aquesta obra destaca per la seva originalitat constructiva i pel mètode que Gaudí va utilitzar per projectar-la: la maqueta polifunicular, que consisteix en una sèrie de cordills i petits sacs amb pesos proporcionals a les càrregues que hauran d'aguantar els arcs.


[ top | Homepage | Anterior | Següent ]

sitemap