sitemap

sitemap

Antoni Gaudí (1852-1926)

Etapa Escolar

Va començar la seva estapa escolar al parvulari del mestre Francesc Berenguer, que estava instal·lat a les golfes d'una casa del carrer Monterols, de Reus. D'aquesta època s'explica una anècdota en la que el professor va fer una disertació sobre perquè les aus tenen ales per volar, i el petit Gaudí el va replicar dient que les gallines del seu mas tenien ales, però que no les feien servir per volar sinó per córrer més ràpid. Essent tan petit en Gaudí ja demostrava una visió de les coses dora del comú.

Als onze anys (curs 1863-64) es va matricular al Col·legi de les Escoles Pies de Reus, ubicat a l'antic convent de Sant Francesc. A partir d'aquest moment sembla ser que va millorar intelectualment, tal com ho mostren les seves bones notes en Geometria. Probablement la seva "religiositat" va començar allà ja que cada dissabte per la tarda es resava a la Verge. Encara es conserva el seu expedient acadèmic que deixa clar que no era un geni dels estudis, però que a mesura que va anar estudiant més millorà notablement fins al punt d'arribar a aconseguir algun excel·lent.

Anys més tard, durant una visita que feien uns antics alumnes de l'escola Sant Antoni de Barcelona a la Sagrada Família, el propi Gaudí va manifestar la seva satisfacció pel fet d'haver estat alumne dels Escolapis. A més a més, afegí que a l'escola va ser on es va adonar del "valor de la història divina de la salvació de l'home a través de Crist encarnat i alliberat al món per la Verge Maria". Després va intentar plasmar aquestes idees a la seva obra culminant, la Sagrada Família.

Durant aquesta època feia dibuixos per il·lustrar el setmanari escolar manuscrit i feia de escenògraf al teatre de l'escola. Físicament ca fer un canvi notable que li permeté fer excursions, a les que gaudia com mai observant nous paisatges.

Universitat

El 1868 Gaudí es va traslladar a Barcelona per a estudiar arquitectura. Abans d'entrar a la Universitat va fer un curs d'accés a l'Escola Provincial d'Arquitectura, on va haver d'examinar-se de tres assignatures lliures. A més a més va haver de superar els examens de altres assignatures de la Facultat de Ciències. Superat aquest curs, va poder entrar a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, on la carrera sencera constava de un curs d'ingrés, un curs preparatori i quatre cursos més.

A l'Escola Provincial faltava sovint a classe, però estava sempre a la biblioteca, i mentre va estudiar arquitectura va assistir també a classes de Filosofia, Història, Economia i Estètica perquè ell deia que els diferents estils no depenien d'unes idees estétiques sinó també d'un ambient social i polític.

Antoni no va ser un estudiant destacat però si suficientment bo per a obtenir una sòlida formació sobre els coneixements arquitectònics elementals. Les seves notes no van ésser molt esplèndides però en destaquen dos excel·lents: un a l'assignatura de Dibujo de ensayo e invención de edificios o sus partes (Proyectos). El projecto havia de ser una porta d'entrada a un cementiri, però Gaudí va començar dibuixant un cotxe fúnebre i uns personatges tristos per tal de crear l'ambient adequat. L'examinador en veure el dibuix va pensar que davant seu tenia un boig o un geni. Aquest dos qualificatius van acompanyar a Gaudí durant tota la seva vida. Al presentar el dibuix, el van suspendre per no haver dibuixat la porta; però al Setembre es gauanyà la màxima nota amb un dibuix genial. L'altre excel·lent el va obtenir en una altra assignatura de Projectes amb un dibuix per al Pati de la Diputació Provincial de Barcelona. Aquest fet li permeté presentar-se a una oposició per a Premi Extraordinari, però al final el Tribunal va desestimar adjudicar-li.

L'onze de Febrer de 1878 el director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura va enviar quatre expedient, entre els quals hi havia el del nostre protagonista, al rector de la Universitat per a que se'ls entregués el títol d'Arquitecte. Quan Gaudí se'n va assabentar, li va dir al seu amic Llorenç Matamala, que es comentava que ja era arquitecte, amb cert aire de superioritat ja que ell se'n considerava des de molt abans.

Durant els seus estudis va tenir diferents domicilis, a on va estar acompanyat pel seu pare i la seva neboda, Rossita Egea Gaudí, que van ser sempre la seva única família ja uqe mai va arribar a casar-se. La seva mare havia mort poc temps abans que Gaudí iniciés els seus estudis d'arquitectura, l'any 1876.

Quan va sol·licitar els exàmens a la facultat de Ciències estava domiciliat a Barcelona, Plaça Montcada 12, botiga (Casa del Patrici Barnusell). El següent curs visqué al carrer Espaseria 10; el 1872 a Montjuïc de Sant Pere, 16 4rt pis; i després es traslladà al carrer Cadena 22, 3er pis.


[ top | Homepage | Anterior | Següent ]

sitemap