sitemap

sitemap

Gaudí va pensar en unes monumentals escales per arribar a la porta principal, de tal amplitut, que hauran de passar per sobre del carrer Mallorca mitjançant un pont, però aixó, ara per ara, no és viable perquè el terreny del davant no és propietat del Temple. A la plaça de davant de la façana de la Glòria hi haurà dos monuments grans: un dedicat a l'aigua, amb surtidors, a la part del baptisteri, i un altre dedicat al foc, aprop de la porta de la Penitència, perquè aquests dos elements són els que purifiquen a l'home. Els altres dos elements estaràn representats al natural, és a dir, la terra i l'aire.

Gaudí no va deixar cap plànol escrit però va deixar clarament especificat a la maqueta que es va fer el seu pensament sobre la forma i simbologia de l'edifici. Sempre va ser conscient de que no podria acabar l'obra degut a la seva magnitut. També va deixar uns dibuixos on es pot observar la policromia que tindrà l'edifici perquè deia que el color és vida.

La Sagrada Família es pot considerar com una Bíblia en pedra degut a la gran quantitat de símbols catòlics que Gaudí va voler plasmar a les seves façanes. Hi trobem (i hi trobarem) des d'Adam i Eva fins els Dotze Apòstols, passant per tots els episodis de la vida de Jesús així com tots els símbols de l'Antic Testament. És un monument que serveix per conèixer el credo catòlic.

Però la importància d'aquest edifici inacabat de Gaudí no és solament religiosa; pot considerar-se el "llibre de Gaudí" perquè és la més clara explicació de la seva manera de contruir. En aquesta obra Gaudí va aplicar totes les solucions estructurals que havia estudiat i provat més d'una vegada en les obres que va realitzar durant tota la seva vida. Aquestes solucions eren per ell simples correccions a les errades que cometien anteriors estils. Gaudí havia après molt observant la Natura i les seves formes i simplement intentava imitar-les. L'estructura del temple es forma a base de columnes inclinades, amb multitut de ramificacions a la part alta, cada una de les quals aguanta el pes d'una part de les voltes hiperbòliques, produint l'efecte d'un bosc.sitemap