sitemap

sitemap

La portada del Naixement és la de l'Esperança, on Gaudí va voler col·locar una gran quantitat d'escultures com esplendorós complement de l'arquitectura. Un detingut examen del Portal del Naixement permet localitzar-hi gairebé un centenar d'espècies vegetals i tantes altres espècies animals, representades escultòricament a les seves arquivoltes i funícules. Aquesta façana consta de tres portes dedicades a la Fe, l'Esperança i la Caritat. A la columna que surt la porta principal, la de la Caritat, hi ha gravats tots els noms de la geneologia de Crist, la serp amb la poma a la base i en la culminació el nen Jesún en el portal amb el bou i la mula. En aquesta porta també apareixen els grups de l'adoració dels Reis i els signes del Zodíac tal com estaven el día del Naixement de Jesús. La resta de la façana contindrà diferents episodis de la infantesa de Jesús i misteris com el de la Santíssima Trinitat i la Immaculada Concepció.

Per poder veure tots els detalls dels models que necessitava per fer les escultures Gaudí va utilitzar un sistema format per miralls units amb frontisses que li permetien veure diferents punts de vista d'una mateixa figura. Així, al tenir la posició que creia més adequada, es feia un motlle de guix del qual se'n feia una peça macissa que després s'esculpia a la pedra. També va estudiar el cos humà i el seu moviment amb l'ajuda d'esquelets -en tenia dos: un de natural i altre, metàl·lic reduit a una cinquena part del natural- als quals dotava d'articulacions per estudiar les posicions més adients.

Les torres de la façana del Naixement s'iniciaren en forma quadrada i a determinada alçada pasen a ser de secció circular. La primera es va 1926, poc abans de la mort de Gaudí. Les torres es rematen amb un aplacat de mosaic de vidre que representen l'anell pastoral, el bàcul i la mitra del Bisbe. Gaudí va escollir aquest tipus d'aplacat perquè una vegada vista la dificultat de reparació de peces a una gran alçada era preferible escollir un material que fos molt durable, com és el vidre venecià.

La façana de la Passió es troba disposada en el costat contrari que la del Naixement i té línies més acusades i dures per significar el dolor i el sacrifici del final de la vida de Jesús. Crist crucificat presideix la porta principal, i al seu voltant hi són els que van assistir a la seva angoixa: les santes dones, el Bon Lladre, per un costat, i els soldats que l'ultratjen i el Dolent Lladre, a l'altre. En aquesta façana apareixen tres paraules llatines: Veritas, perquè, com diu l'Evangeli, Jesús és la Veritat, i Vita, perquè l'amor de Jesús als altres es el Camí. Entre 1892 i 1917 es van fer els estudis per aquesta façana, però fins el 1952 no es va iniciar la seva construcció, acabant el 1978 els campanaris.

A la façana principal, encara per construir, es glosarà la vida i el final de l'home. A mitja alçada es representarà la vida humana amb els atributs de tots els oficis manuals, presidits per Sant Josep al seu taller, i a sota les figures d'Adam i Eva, que amb la seva caiguda van obligar a l'home al seu treball com a càstig. També es representarà el purgatori, la mort i l'infern, així com els atributs de la Passió, set àngels com al·legoria del Judici Final, i a sobre de tots, el Pare Etern, acompanyat d'àngels i dels dies de la Creació. Al pòrtic hi haurà set portes, cadascuna dedicades a un sagrament i a una petició del Parenostre.sitemap